Inschrijven
Vanaf woensdag 17/03/2021 om 9u kan je je kind(eren) digitaal aanmelden om in te schrijven.
Dit systeem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn/haar kind in de school naar keuze in te schrijven.
Let op! Aanmelden en inschrijven is niet hetzelfde.
Via de aanmelding krijgt je kind een plaats toegewezen, die pas toegekend wordt na inschrijving.
Dat betekent dat je je kind(eren) eerst via onze website aanmeld, vervolgens worden de aanmeldingen geordend en bekeken of er voldoende plaats is.
Onze school laat jullie ten laatste op vrijdag 2 april weten of jullie officieel kunnen inschrijven.
Afhankelijk van de pandemiecode kan dit op school of verloopt deze telefonisch.

Aanmelden is niet verplicht, maar als je dit niet doet, kan je je kind(eren) pas vanaf 20 april 2021 inschrijven. En de kans bestaat dat er dan geen vrije plaatsen meer zijn.
Het is dus in jouw belang en van je kind dat je toch aanmeldt.

      Hoe gaat het in zijn werk?

 • Je kan je zoon en/of dochter online aanmelden
  vanaf woensdag
  17 maart om 9u tot 30 maart '21,
  via www.bsknipoog.be

 • De aanmeldingen worden verwerkt van 31 maart tot en met 1 april 2021.

 • Ten laatste op vrijdag 2 april ontvangen jullie bericht of je al dan niet kan inschrijven. Afhankelijk van de pandemiecode kan dit op school of telefonisch.

 • Wie niet aangemeld is, kan pas inschrijven vanaf dinsdag 20 april 2021.
  Dan worden de resterende vrije plaatsen opengesteld.


       Hieronder kunnen jullie onze school virtueel bezoeken.

  Zo kunnen jullie alvast digitaal kennismaken met
 de juffen en klasjes  van onze allerkleinsten. 

https://www.youtube.com/watch?v=a1Ooz7X4RWs&feature=youtu.be
     
LEEFTIJDSGROEPEN VAN 2,5 en 3-JARIGEN GEMENGD     

      Voor onze eerste kleuterklas kiezen we bewust om te werken met
      leeftijdsgemengde klasgroepen, i.p.v. een instapklas en 1ste kleuterklas, omdat kinderen zo
      op een natuurlijke wijze (zoals thuis met broertjes en zusjes) van én aan elkaar kunnen leren
.
     

   

          D
e vele voordelen voor jouw kleuter op een rij:       

·            De klassen blijven evenwichtig in leerlingenaantal en het zwaartepunt van zorg
               (zindelijkheid e.a.)wordt verdeeld over twee klassen, wat meer effectieve lestijd genereert. 

            Kinderen leren evenveel en misschien zelfs meer van elkaar dan van de leerkracht.
              
Kleuters leren door imitatie en ze kijken de kunst af van hun klasgenootjes :
               hoe die spelen en vragen durven stellen,
ze schilderen en welke bouwconstructies effectief

·            Als peuter in een gemengde groep krijg je er een heleboel oudere 'broers en zussen'
               bij
die de handel en de wandel in de kleuterklas 'voorleven'.         
               De oudste kleuters tonen, zonder het te beseffen, hoe en waarmee er gespeeld kan worden,
               wat kan en wat niet. Ze zijn rolmodellen om het spel van de jongere kleuters te lanceren.

·            De kleuters zijn veel actiever met taal bezig door een meer verscheiden taalaanbod.

·            De zelfstandigheid van de kleuters groeit : ze leren van mekaar de  structuren, afspraken,
               gewoontes, organisatie...

·            Het aanbod in de klas is rijker, meer gedifferentieerd en meer doordacht.
               Er is altijd een aanbod dat bij hun niveau past waardoor succeservaring gegarandeerd is.
               Het is gericht op de groep : een probleem wordt samen uitgewerkt. Elkaar helpen,
               elkaar iets uitleggen, samen leren, solidariteit, wederzijds respect,
               het ervaren dat je samen
iets kan... . Dat is leren op het hoogste niveau.

·           De kleuters kunnen ontwikkelen op eigen tempo. Het laat hen toe op bepaalde gebieden
              sneller te gaan of trager te gaan in andere. Er is meer aandacht voor de factor rijping.